Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition på Flyttfirma Norrköping är att varje anställd, som yrkesmän, ska vara föredömen i trafiken.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • alltid använder säkerhetsbälte
 • håller avstånd till framförvarande
 • respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • respekterar och följer kör- och vilotidsreglerna
 • respekterar gällande viktbestämmelser
 • tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner
 • undviker att köra då vi är trötta
 • håller fordonet i trafiksäkert skick
 • strävar efter att inte anta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
Ring Nu

Offert

Steg 1/3

Offert

Steg 2/2

Offert

Steg 3/3