För miljöutveckling i tiden

Vi bryr sig om och vill visa hänsyn till vårt gemensamma miljöansvar. Förutom att vi arbetar med att bygga långsiktiga samarbeten med våra kunder ser vi även miljöfrågorna som en naturlig del av vår vardag. Vi vill också visa vägen för andra aktörer i samma bransch. 

Flyttfirma Norrköping använder sig till exempel av tekniska hjälpmedel för att alltid köra den kortaste vägen mellan två adresser. Fordonen är självklart miljöklassade och utrustade med informationshämtning om körsätt, förbrukning och utsläpp. Våra chaufförer är utbildade i Ecodriving och arbetar kontinuerligt för att minska påverkan på miljön. Vi källsorterar vårt avfall och väljer med omsorg både produkter och leverantörer.

Vi ser på hållbarheten i alla led av vårt arbete för kommande generationer, men även för framtiden av Allt i Transport.

Vi utför självklart våra uppdrag i enlighet med Bohag 2010 samt Kontor 2003, en trygghet för dig som kund

Läs mer: Flytt Norrköping

Ring Nu

Offert

Steg 1/3

Offert

Steg 2/2

Offert

Steg 3/3