Frågor och svar

Hur lång tid före flytt måste jag höra av mig ?

Olika från fall till fall beroende på arbetsbelastning i förhållande till transportmängd. Men principen ju förr, ju bättre gäller. Mindre flyttar kan ibland gå bra med några dagars varsel, medan större instutitonsflyttar, kontor och liknande måste förberedas längre tid.

Kan jag låna packboxar ?

Se styckena här ovan och under, eller länk packboxar

Om Flyttfirma Norrköping både flyttar och packar ? så kallad helflytt.

Vi kommer till adressen och packar på överenskommen tid. Flyttkartongerna skall packas upp omedelbart vid flyttillfället om inget annat överenskommits. Vi ombesörjer flyttning, packning och uppackning. Detta är ett bra alternativ då vår personal har packmästarutbildning.

Finns alla tillstånd och försäkringar som en flyttfirma behöver ?

Ja, Du kan gå till information om företaget, och titta på den sidan. Är det någon uppgift Du saknar så hör av Dig på telefon 010 138 90 04 eller skicka ett mail.

Ring Nu

Offert

Steg 1/3

Offert

Steg 2/2

Offert

Steg 3/3