Miljöpolicy

  • Vi har ett starkt miljöengagemang och tar ansvar för miljön på ett kostnadsmedvetet sätt.
  • Vi bedriver åkeriverksamhet så att belastningen på miljön blir så begränsad som möjligt.
  • Verksamheten är inriktad på att utnyttja resurser, råvaror och energi så att föroreningar, buller och avfall minimeras.
  • Vid inköp eftersträvar vi produkter med lägsta miljöpåverkan.
  • Vi investerar kontinuerligt i nya fordon och utrustning för avgasrening.
  • Vi planerar våra transporter med modern utrustning för att minimera körsträckor.
  • Vid varje transport eftersträvar vi ett optimalt kapacitetsutnyttjande.
  • Vi källsorterar och avskaffar användande av engångsmaterial.
  • Vi och vår personal skall vara väl medvetna omvår roll i det totala miljöarbetet.
  • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
Ring Nu

Offert

Steg 1/3

Offert

Steg 2/2

Offert

Steg 3/3