Miljöpolicy

  • Vi har ett starkt miljöengagemang och tar ansvar för miljön på ett kostnadsmedvetet sätt.
  • Vi bedriver åkeriverksamhet så att belastningen på miljön blir så begränsad som möjligt.
  • Verksamheten är inriktad på att utnyttja resurser, råvaror och energi så att föroreningar, buller och avfall minimeras.
  • Vid inköp eftersträvar vi produkter med lägsta miljöpåverkan.
  • Vi investerar kontinuerligt i nya fordon och utrustning för avgasrening.
  • Vi planerar våra transporter med modern utrustning för att minimera körsträckor.
  • Vid varje transport eftersträvar vi ett optimalt kapacitetsutnyttjande.
  • Vi källsorterar och avskaffar användande av engångsmaterial.
  • Vi och vår personal skall vara väl medvetna omvår roll i det totala miljöarbetet.
  • Vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
Ring Nu

Få Offert

Fyll ut vårat offertformulär (tar enbart 2 minuter) Vi kan då ge dig en EXAKT pris för din flytt

Flyttning från: 

Följande finns också:

Svåra tillfarter?

Flyttning från: 

Önskas städoffert? 

Observera att städningen offereras av annat företag

Särskilda föremål:

Önskade alternativ packning:

Flyttning till: 

Följande finns också:

Svåra tillfarter?

Flyttning till:

Kontaktinfo

Vart ska vi skicka offerten?

Tack, offertförfrågan blev skickad!

Vi återkopplar så snart vi kan!

Offert

Jag representerar:

Jag flyttar från (adress)

Jag flyttar från Stad / Ort:

Antal kvadratmeter (där jag flyttar från)

Offert

Jag flyttar till ort:

Önskat flyttdatum

Jag flyttar till adress:

Status på flytt:

Offert