Alkohol- och drogpolicy

  • Flyttfirma Norrköpings alkohol och drogpolicy går ut på att i alla lägen motarbeta alla slags droger under arbetstid.
  • Alkohol eller droger får inte nyttjas under arbetstid.
  • Missbruk tolereras ej utan måste åtgärdas omedelbart, arbetsledningen ansvarar föratt så sker.
  • Vid misstanke om missbruk, kallas personen ifråga till samtal där det diskuteras handlingsplan och rehabilitering för att kunna återgå till arbetet.
  • Alkohol ska användas med eftertanke i samband med representation och fester med koppling till arbetet.
Ring Nu

Offert

Steg 1/3

Offert

Steg 2/2

Offert

Steg 3/3